Parceiros – Superenduro 
SuperEnduro Parceiros – ENI
SuperEnduro Parceiros – LIGHTHOUSE
SuperEnduro Parceiros – KENDA